Spiritualitate

,,Femeia să se teamă de bărbat” ???

,,Femeia să se teamă de bărbat” ???

Potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, circa 13% din totalul violenţelor înregistrate în Romania (și sunt convins că nu numai în România) au loc în familie, victime fiind în primul rând femeile. Dintre actele de violenţă familială, aproape 40% din cazuri sunt la sat, celelalte fiind înregistrate în mediul urban. Circa 30% dintre româncele cu vârste cuprinse între 18 şi 45 ani au fost agresate de soţii lor, conform datelor cunoscute.

Pornind de la aceste statistici îngrijorătoare, ar trebui să devenim responsabili, să cercetăm cauzele violenţei familiale şi să căutăm vindecare pentru aceste rele. Există voci care incriminează într-o oarecare măsură şi Biserica, deoarece chiar în Taina Sfintei Cununii, mirii aud că ,,femeia să se teamă de bărbat” – un citat din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel (Efes. 5, 33), fapt care ar da o libertate nepermisă soţului în impunerea cu violenţă a punctului său de vedere în relaţia de familie. Conştienţi de impactul unui astfel de cuvânt asupra destinului familiei creştine, unii dintre preoţi lasă să se audă în finalul Apostolului citit la slujba cununiei cuvântul ,,femeia să respecte pe bărbat”, ceea ce nu concordă întocmai cu litera Sfintei Scripturi (cu traducerea corectă).
Credeți că este posibil să încurajeze Biserica violenţa familială? În nici un caz! Cei ce cercetează cu atenţie textul în cauză, pot observa că Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre însoţirea prin nuntă, face trimitere la analogia însoţirii dintre Hristos şi Biserică. Textul de la Efeseni îndeamnă pe bărbat să-şi iubească soţia până la sacrificiul de sine, ,,aşa după cum Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească”.
Trebuie să reţinem de la început, invitaţia la îngăduinţa soților pe care o face Sfântul Apostol Pavel, când zice: ,,supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos”. Este un îndemn spre unire în duhul înţelegerii şi al acceptării voii celuilalt, sub protecţia atotcuprinzătoare a temerii de Dumnezeu, tocmai pentru că ,,frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii” (Pilde 1, 7).
Unul dintre cei mai importanți Sfinți Părinți, Vasile cel Mare scrie: ,,Fără frică de Dumnezeu nu poţi deveni nici înţelept, nici milostiv, nici bun cugetător, pentru că ea este cheia virtuţilor. Frica de Dumnezeu întăreşte credinţa, iar în momentele grele dă sufletului putere să reziste tuturor ispitelor”. Și să nu uităm că ,,frica de Dumnezeu” duce la virtute, la cumpătare, la bună rânduială şi la ascultare față de celălalt.

Pr. Petru Berbentia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 3 din 15 ianuarie 2022