Caleidoscop

Fiecare ființă umană merită respect

Fiecare ființă umană merită respect

În comuna Biserica Albă, activitățile de implementare a proiectului „Throw five for a better world”, parte a inițiativei „Îmbunătățirea accesului egal și finalizarea învățământului preuniversitar pentru copiii care au nevoie de sprijin educațional suplimentar”, susținute de Ministerul Educaţiei, UNICEF și Uniunea Europeană, au continuat. Acest proiect a fost recunoscut ca fiind necesar din punct de vedere social, incluzând elevi din grupuri vulnerabile și creând astfel condiții pentru o mai bună integrare a acestora în comunitate.

Evenimentul „Arătați ce știți” a reunit toți copiii din grupurile sociale vulnerabile ale ambelor unități școlare din Biserica Albă, inclusiv copiii de la Asociația pentru ajutor umanitar „Pinocchio” și un grup de prieteni interesați, alături de părinții acestora.

Copiii, împreună cu vârstnicii lor, au demonstrat că tinerețea și creativitatea nu cunosc limite, sensibilizând participanții cu privire la recunoașterea și prevenirea oricăror forme de discriminare socială.

Jasmina TURTUREA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 6 aprilie