Spiritualitate

Îngerul pogorâtor de rouă cerească în cuptorul Babilonului

Îngerul pogorâtor de rouă cerească în cuptorul Babilonului

(cf. Daniel 3, 1-33; Cântarea celor trei tineri 1, 25-26)

La împlinirea a 30 de ani de la trecerea la cele veșnice a Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie Boca de la Prislop, încerc să mă gândesc care era starea lumii și a tinerei Biserici creștine la împlinirea a 30 de ani de la Moartea pe cruce și slăvita Înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Înspre anii ’60 ai veacului I de după Mântuitorul Iisus Hristos, Sfinţii și dumnezeiștii Apostoli erau împrăștiaţi în toată lumea ca să vestească Evanghelia lui Hristos la toate neamurile, „până la marginile pământului”. La împlinirea a 30 de ani de la Moartea și Învierea Mântuitorului, Sfântul Arhidiacon Ștefan era demult ucis cu pietre, iar Sfântului Apostol Iacob i se tăiase deja capul, din porunca lui Irod, cel ce avea să fi e mâncat de viermi.

La împlinirea a 30 de ani de la Moartea și Învierea Mântuitorului, Sfântul Evanghelist Marcu își scrisese deja Evanghelia sa de 16 capitole, iar Sfântul Apostol și Evanghelist Matei făcea același lucru, pe când Sfântul Evanghelist Luca își aduna gândurile și cuvintele inspirate de Duhul Sfânt pentru Evanghelia a III-a și pentru Faptele Apostolilor. Poate că Sfântul Apostol Petru încă nu-și va fi scris cele două Epistole sobornicești, iar Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan încă nu-și va fi scris, nici Evanghelia sa, nici Epistolele sale și cu atât mai puţin Apocalipsa. La 30 de ani de la Moartea și Învierea Mântuitorului minunea de pe drumul Damascului avusese loc de mai mulţi ani, iar Revelaţia din insula Patmos era doar în planul lui Dumnezeu. La 30 de ani de la Moartea și Învierea Mântuitorului Sinodul Apostolic din Ierusalim avusese loc; Timotei era deja ucenic al Sfântului Apostol Pavel, iar temnicerul din Filipi primise botezul în Hristos și Sfântul Dionisie Areopagitul se convertise în Atena. La 30 de ani de la Moartea și Învierea Mântuitorului, Sfântul Apostol Pavel străbătuse

o bună parte din drumurile Imperiului Roman, vestind Evanghelia lui Hristos și întemeind Biserici creștine ca „apostol al nemurilor”. La 30 de ani de la Moartea și Învierea Mântuitorului, unele Sfi nte Epistole pauline erau scrise, altele încă nu.

† Daniil arhiereul

,,Urme în timp”, culegere de lucrări prezentate la Simpozionul Științific Internațional dedicat vieții și operei părintelui Arsenie Boca, coordonator protoiereu stavrofor Cornel Juică, Vârșeț, 2020

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 27 februarie 2021