Serbia
29
clear sky

Legăturile lui George Mocioni cu localitatea Vlaicovăţ

Familia Mocioni (Mocsonyi), de origine aromână, descendentă a Preotului Constantin Mocioni care s-a stabilit în Ungaria în anul 1747, a reprezentat una dintre cele mai importante familii de fruntaşi ai mişcării naţionale româneşti din Monarhia Habsburgică în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea.

Înnobilaţi încă la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Mocioneştii vor intra în rândul elitei intelectuale şi sociale din Monarhie, urmând ca numeroşi membri ai săi să intre în căsnicie cu persoane aparţinând elitei nobiliare a imperiului austriac. În articolul de faţă, ne-am propus să prezentăm unele aspecte privind legăturile lui George Mocioni cu localitatea Vlaicovăţ, din apropiere de Vârşeţ, azi în Banatul sârbesc.

Date istorice despre localitatea Vlaicovăţ

Conform afirmaţiilor lui Milleker, Vlaicovăţul se aminteşte pentru prima dată în izvoarele istorice în anul 1597, sub numele de Vlaikotz. În Catastiful din Ipek este amintit în ambele călătorii ale călugărilor de la Patriarhie – în 1660 şi 1666, sub numele de Vlaikovci. În 1717 avea 22 de gospodării. În anul 1738 are loc colonizarea românilor din ţinutul Sibiului. În perioada 1749-1752 au loc noi colonizări, ceea ce constatăm pe baza creşterii numărului gospodăriilor, de la 40 în 1749, la 87 – în 1752. Începând cu anul 1779, localitatea este încadrată în comitatul Timiş, în imediata apropiere a satului găsindu-se, în direcţia localităţii vecine Ulmu, începutul Graniţei Militare Bănăţene.

dr. Mircea MĂRAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 25 din 22 iunie