Serbia
28
clear sky

Împlinirea unei promisiuni

Mâine, duminică, 23 iunie, prăznuim Rusaliile. Ca în fiecare an, Pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli, se sărbătoreşte întotdeauna în zi de duminică.

La cincizeci de zile după Înviere şi la zece zile după Înălţarea la cer, Mântuitorul Iisus Hristos a împlinit făgăduinţa dată Apostolilor Săi, împlinind totodată și lucrarea Sa mântuitoare, începută odată cu Naşterea din Betleem. Această lucrare, care a culminat cu răstignirea pe cruce şi Învierea din morţi, nu ar fi fost deplină, ba chiar ar fi fost fără de folos pentru toţi oamenii din toate timpurile şi locurile, dacă n-ar fi întemeiat Biserica şi n-ar fi aşezat în ea Sfintele Taine, prin Pogorârea şi lucrarea neîntreruptă a Duhului Sfânt în Biserică.

De asemenea, se serbează întemeierea Bisericii prin predica Apostolilor şi botezarea miilor de credincioşi care în acea zi au crezut în mesajul Evangheliei. Sărbătoarea mai este, de asemenea, și ca o culme a descoperirii Sfintei Treimi. Trebuie să știți că minunea s-a întâmplat în timpul unei sărbători foarte importante din tradiţia evreilor, numită ,,ziua Cincizecimii”, zi ce amintea de primirea Legii, de către Moise, pe Muntele Sinai, după trei luni de la fuga, de la ieșirea poporului ales din robia Egiptului. Pentru că întâlnirea lui Moise cu divinitatea pe munte, a adus învățături foarte clare pentru popor, ziua aceasta se mai numea la evrei și ,,Timpul primirii învățăturii noastre”.

La începutul cărții ,,Faptele Apostolilor”, Sfântul Evanghelist Luca vorbește despre faptul că la Ierusalim, la această sărbătoare, erau prezenți evrei veniți din diaspora, adică din toate locurile unde au emigrat de-a lungul vremii. Erau acolo ,,parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, în Pont şi Asia, Frigia şi Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi”. La această sărbătoare iudaică erau și apostolii şi ucenicii Mântuitorului, care s-au adunat acolo după Înălţarea Sa la cer. Aceştia aşteptau pogorârea Duhului Sfânt, după cum le-a promis Domnul, conform capitolului 1, din aceeași carte a Faptelor Apostolilor: ,,Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care (a zis El) ați auzit-o de la Mine; că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile” (Faptele Apostolilor, cap 1, vers.4-5) și ,,…veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi și Îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toata Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului” ( F. Ap. Cap.1, vers. 8).

Pr. Petru BERBENTIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 25 din 22 iunie