Serbia
27
clear sky

Lucian Marina, Monografia Redacţiei Române a Televiziunii Voivodinei (1975-2020)

Novi Sad: Societatea de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia, 2020, 720 pag.

Monografiile sunt adevărate pietre de temelie în cercetarea istoriei și a culturii unui popor. Societatea de Limba Română din Voivodina a editat mai multe volume dedicate Memorialului Radu Flora, Memorialului Dimitre Ardelean, iar în anul 2019, cu ocazia aniversării a 70 de ani de activitate a Programului în limba română al Postului de Radio Novi Sad, la Editura Societății de Limba Română din Voivodina – Serbia, a văzut lumina tiparului o lucrare de referință, o voluminoasă monografie (520 pagini), semnată de Lucian Marina. Același autor, Lucian Marina, 40 de ani redactor la Radio și TV Novi Sad, în redacțiile programului în limba română, și cu ocazia celei de a 45-a aniversări a Programului în limba română al Televiziunii Novi Sad-Radio-TeleviziuneaVoivodinei, a pregătit o nouă carte cu iz de sărbătoare.
Monografia Redacţiei Române a Televiziunii Voivodinei (1975-2020) o carte de referință pentru istoria mass-media din Voivodina, care păstrează între paginile ei cele mai importante informații despre Redacția Română a TeleviziuniiVoivodina, de la înființare și până în 2020. Precum scrie în nota autorului, intențialui Lucian Marina era să aducă „un omagiu acestor locuri şi Atenei Sârbeşti iar, înainte de toate, minunaţilor oameni, care au construitTeleviziunea Novi Sad, acum Post public al Voivodinei, colegilor, merituoşi pentru programul în limba română, precum şi telespectatorilor noştri fideli. Este cert că, o asemenea lucrare capitală, de referinţă, pregătită pentru eternitate.”
Împletind experiența de viață profesională cu zelul cercetătorului și dorința de a presăra cu nemurire fapte și trăiri, autorul monografiei reconstruiește, înimagini și cuvinte, momente elocvente ale celor patru decenii și jumătate de activitatea lePostului de Televiziune NoviSad, orientându-se cu preponderență spre înfăptuirile Redacției în limba română, ca parte integrantă.
Mărturisiri spuse și scrise, amintiri proaspete sau adumbrite de trecut, zâmbete și reflexe emoționale sporesc din plin avuția acestei cărți, în care prevalează interesul istoric și cultural. Monografia debutează cu Nota autorului, urmată de unele capitole de strictă specialitate unde cititorului sunt elucidate informații care facilitează lectura în continuare a Monografiei. Așadar, autorul semnează capitolele ,,Radio comunicații, radio difuziune și televiziune”, ,,Istoricul radioului în Iugoslavia”, ,,Începutul activității Postului de Radio Novi Sad”, ,,Tehnologiile televiziunii” și ,,Televiziunea în Serbia”.

Conf. univ. dr. Virginia Popović

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 3 iulie 2021