Cultură

Necrolog: Zaharie Mohora din Cuvin

Necrolog: Zaharie Mohora din Cuvin

La sfârșitul lunii februarie s-a stins din viață încă unul dintre autorii cărților deosebit de valoroase apărute la Editura ,,Libertatea” și un cititor fidel al săptămânalului ,,Libertatea”, monograful Zaharie Mohora din Cuvin.

Domnul Zaharie a absolvit Academia Pedagogică din Vârşeţ. La începutul carierei a lucrat ca profesor de educaţie fizică. În acelaşi timp, a luat parte activă la viaţa socială a comunei Cuvin. A fost angajat o perioadă mai lungă la Secretariatul pentru Învăţământ al comunei Cuvin, iar în ultimii 10 ani de carieră a lucrat la Secretariatul pentru Sport al comunei Cuvin.

După ce s-a pensionat a participat la activităţile Bisericii Ortodoxe Române din Cuvin. A fost membru activ al Cenaclului Românilor din Cuvin, având o contribuţie însemnată la promovarea culturii şi a datinilor străbune.

Zaharie Mohora este autorul monografiei ,Românii din Cuvin” o lucrare ce leagă prietenii şi înlătură dilemele istorice despre comunitatea românească din Cuvin. Cartea ,,Românii din Cuvin”, editată de ,,Libertatea” în anul 2019, este un omagiu adus înaintaşilor pentru urmele neşterse lăsate în spaţiu şi timp. Apariția cărții au finanțat-o fii lui Zaharie, Emilian şi Dorian, care au considerat că munca de documentare a tatălui lor, care a durat câteva decenii, el iubindu-şi neamul, cultura şi civilizaţia, trebuie să aparţină tuturor celor care cred în aceste valori – adică românilor. Până la apariţia cărţii în limba sârbă ,,Românii din Cuvin” (2009) a autorului Zaharie Mohora nu au existat nici lucrări atotcuprinzătoare, nici cercetări etnologice şi istorice mai ample despre una dintre trei cele mai numeroase comunităţi naţionale din Cuvin.

Din păcate sau din fericire (depinde din ce unghi privim lucrurile), cu excepția rezultatelor activității puținilor entuziaști care se străduiesc să păstreze identitatea românească, celelalte segmente s-au mutat în cartea domnului Zaharie. Ea a devenit lada cu zestre a comunităţii româneşti, seiful cu valori inestimabile care îndată ce a văzut lumina zilei la Editura ,,Libertatea” a înnobilat acest spaţiu şi este o relicvă pentru istorici, etnologi, literaţi,  intelectuali şi iubitori de carte.

Fie-i țărâna ușoară!

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 13 martie 2021