Aşezări, destine, oameni

O simbioză publicistică în anul aniversar

O simbioză publicistică în anul aniversar

Anul 2022 este marcat de repere semnificative pentru cultura românească din Serbia, Instituția noastră ,,Libertatea” marchează 3 mari jubilee: editura este sub semnul jubileului de 75 de ani de beletristică în limba română literară, revista pentru artă, cultură și literatură transfrontalieră ,,Lumina” marchează 75 de ani de apariție continuă, iar revista pentru tineri ,,Tribuna tineretului (1972-1995) / Tinerețea (din 1995)” 50 de ani de la publicarea primului număr.
Tot anul acesta aniversăm 100 de ani de la nașterea a trei mari personalități a culturii românești: a prof. dr. Radu Flora, fondatorul Societății de Limba Română, organizație care anul acesta a ajuns la vârsta de 60 de ani, a poetului Vasile Vasko Popa și a scriitorului și ziaristului Ion Marcoviceanu.
Printre cele peste 1000 de titluri din producția Editurii ,,Libertatea” o contribuție semnificativă la edificarea culturii din aceste spații desigur că au avut-o și cei trei oameni ai peniței.

În cei 77 de ani de producție editorială, compartimentul publicistic al prestigioasei instituții ,,Libertatea” a scos din anonimat mai multe generații de poeți și scriitori, astăzi autori afirmați. Din cărțile editate în cele aproape 8 decenii, variate ca gen și tematică, literatura din Voivodina, R. Serbia, sincronizată și la cultura românească și la cea sârbească, este unică, și prin toate cele realizate poate fi considerată un adevărat model minoritar.
Vom argumenta această constatare prin faptul că în cei 77 de ani cadrul literar românesc atinge cifra de peste 1000 de titluri, variate ca gen, cărțile fiind categorizate pe mai multe categorii: beletristică originală în limba română, beletristică originală în limba sârbă, traduceri și alte genuri, tipărite într-un tiraj de aproape un milion de exemplare. Din gama sa largă oferă cărți valoroase: poezie, proză, critică literară, monografii, lexicoane și dicționare, manuale școlare, cărți din istorie, atât cititorilor români de pretutindeni, dar și vorbitorilor de limba sârbă.   

Dr. Radu Flora: Operă vastă și valoroasă
Renumitul savant român dr. Radu Flora (1922-1989), erudit, cu preocupări multiple și deosebit de variate, a fost o personalitate complexă, cu o energie creatoare inepuizabilă, ceea ce denotă și din bogata lui operă și angajarea sa multilaterală în interesul etniei sale, pentru dezvoltarea vieții științifice și culturale a românilor din Serbia.
Din vasta și valoroasa sa operă publicistică voi consemna doar titlurile apărute la Editura ,,Libertatea”.
Încă din primii ani ai activității Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” prof. Radu Flora a publicat volumul de poezii ,,Drum prin noapte și prin zi” (1947), fiind una dintre cele trei cărți – primele cărți de beletristică la editura noastră, alături de volumul de poezii ,,În zori” de Mihai Avramescu și volumul de poezii ,,Cântecul satului meu” de Ion Bălan. Pe parcursul anilor, din penița lui Radu Flora, la Editura ,,Libertatea”, au mai apărut următoarele titluri: ,,Poeme cu lumină” (poezii – 1950); ,,Albu” (poeme – 1952, împreună cu Ion Bălan); ,,Din lirica clasicilor români” (antologie – culegere și redactare de Radu Flora – 1953); ,,Folclor literar bănățean: premise și sinteze (1975); ,,Liniștea zorilor” (1976); ,,Piruete” (poeme 1981); ,,Unghi de cer” (1984); ,,Maree (1986); ,,La capătul nopții”, versuri alese (1988);
Cele trei volume de Opere alese semnate de Ion Bălan au fost ediții îngrijite de Radu Flora apărute în anii 1979-1980.
Din creația profesorului Radu Flora, alături de poezie, amintim și manualele școlare pentru limba română pentru clasa I și clasa a II secundară, alcătuite împreună cu Tănase Iovanov (1951); Dicționarul sârb-român / Srpsko-rumunskirečnik“ (1952); ,,Manual de limba română pentru clasa a III-a de liceu” (împreună cu Tănase Iovanov în 1952); ,,Carte de limba română pentru clasa I de liceu sau clasa a V-a a școlilor cu opt ani” (1955 – împreună cu Tănase Iovanov); Extras pentru o ortografie fonetică și rațională I” – extras din revista ,,Lumina”, nr. 6 din 1955; în 1960 apare ediția a III, revăzută a manualului ,,Carte de limba română pentru clasa a V-a primară”, editată împreună cu Tănase Iovanov; ,,Istoria literaturii române. Vol. I. De la origini până la Unirea Principatelor (1962). Imediat anul următor -1963 apare și Volumul II al Istoriei literaturii române, cuprinzând Literatura română modernă.
În anul 1964 Radu Flora publică o antologie de versuri ,,Poezia iugoslavă contemporană”, alcătuită împreună cu Aurel Gavrilov precum și cartea ,,Din relațiile sârbo-române”, carte pe care o reeditează în 1968 la Editura ,,Libertatea”, ediție completată – Noi contribuții: metodologice, istorice, culturale, lingvistice. Un alt studiu de istorie literară, apare în 1971 ,,Literatura română din Voivodina / Panorama unui sfert de veac (1946-1970). ,,Alfabet”, volumul de anagrame, aforisme și alte -grame și isme alfabetizate vede lumina tiparului în anul 1987. Cartea de studii ,,Vuk și românii” o publică în 1988.
Sub îngrijirea și în redacția lui Radu Flora în anul 1977 apare cartea ,,Lumina 1947-1976”, bibliografie alcătuită de Draga Bălan, Petru Cârdu, Radu Flora, Ileana Magda și Teodor Șandru.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 28 din 9 iulie 2022