Caleidoscop

Oglinda vieții unui sat

Oglinda vieții unui sat

Recent a fost publicată monografia localității Deliblata a autoarei Vera Meza, editată de Centrul de Cultură din Cuvin, la tipografia ,,SaGraf”.

În prefața monografiei semnată de dr. Mircea Măran, menționează: Datorită entuziasmului și sârguinței doamnei Vera Meza, profesoară pensionară, am primit o carte valoroasă, care descrie, într-un mod competent, momente importante din trecutul localității Deliblata. Deși nu este istoric de profesie, Vera Meza a reușit să compileze o monografie care să arate dezvoltarea istorică a locului, faimoasele sale personalități, viața economică, obiceiurile și viața de zi cu zi, costumele, oportunitățile culturale, educația, ocaziile religioase, tendențele demografice, asociațiile civice, ,,activități sportive și alte subiecte care au marcat trecutul acestui loc bănățean”.


Monografia cuprinde 17 compartimente și un vocabular scrise în grai bănățean, folosite de populația sârbă și etnicii români care conviețuiesc de secole întregi în localitatea Deliblata.


În primul compartiment este cuprinsă clima, hidrografia, fauna și infrastructura Rezervației speciale a naturii ,,Dunele Deliblății”. Cu un lux de amănunte este redat un scurt istoriat al procesului de împădurire a oazei de nisip din apropierea satului. Vorbind despre populația acestei regiuni este amintit campusul tineretului ,,Paja Marganović”, care a devenit pe parcursul deceniilor un centru de recreație pentru tineretul școlar.
În compartimentul al II-lea sunt prezentate datele istorice ale localității, despre care a scris dr. Vladimir Margan, originar din Doloave. Prima atestare documentară a localității este amintit anul 1749, când a fost trasată linia de demarcare a localității Deliblata și Rezervației naturale ,,Dunele Deliblății”.


În compartimentul al III-lea sunt prezentate cercetările arheologice și monumentele specifice ale acestui sat, fiind redate și câteva fotografii autentice ale acestui sat.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 18 din 1-8 mai 2021