Cultură

Omagiu unei figuri emblematice a culturii noastre

Omagiu unei figuri emblematice a culturii noastre

Casa de Presă şi Editură ,,Libertatea” – revista de literatură, artă şi cultură transfrontalieră ,,Lumina” organizează Simpozionul Internaţional ,,Mihai Avramescu – 110 ani de la naştere”. Reuniunea ştiinţifică va avea loc la CPE ,,Libertatea” pe 8 iunie, dată la care în 1914 s-a născut, la Felnac, Mihai Avramescu.

Din ce cauză se organizează, tocmai în acest an, un simpozion internaţional dedicat lui Mihai Avramescu? Nu numai pentru că se împlinesc 110 ani de la naşterea sa. Motivele ar fi mai multe: Mihai Avramescu este unul dintre primii trei autori ai cărţilor de beletristică apărute la Editura ,,Libertatea”: în 1947, Avramescu publica volumul de poeme ,,În zori”. Dincolo de acest fapt, a avut, în timp, şi alte roluri importante la dezvoltarea Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea”: redactor responsabil al revistei ,,Bucuria copiilor” (1948 – 1949), redactor responsabil al revistei ,,Lumina” (1948 – 1949 şi 1951 – 1955) şi redactor responsabil al Editurii ,,Libertatea” (1956 – 1975).

În literatură, Mihai Avramescu a străbătut graniţele genurilor. A fost poet, prozator şi dramaturg. Dincolo de cartea de debut, este autorul volumelor de poeme ,,Drum spre adevăr” (1950), ,,Treptele singurătăţii” (1970), ,,Cortul înserării” (1973) şi ,,Vârstele anului” (1974). În segment de proză, romanul lui Avramescu ,,Tinereţe frântă” (1953) este comparat pentru realismul său cu ,,Ion” al lui Liviu Rebreanu, iar împreună cu ,,Mesajul” (1971) este considerat cel dintâi pas în dezvoltarea romanului de expresie românească din Voivodina. Mihai Avramescu este şi autorul pieselor de teatru ,,Aprindeţi moara” (1948) şi ,,Dacia Felix” (1953).

Să nu uităm că Mihai Avramescu a venit în Iugoslavia ca învăţător contractual şi că înainte de a intra în gazetărie şi în literatură a profesat la şcolile din Ecica şi Petrovasâla. Nu mai puţin importante sunt traducerile şi manualele şcolare al căror autor este.

Lucrările înscrise la Simpozionul Internaţional ,,Mihai Avramescu – 110 ani de la naştere” se vor axa pe activitatea şi opera lui Mihai Avramescu, iar rezumatele se vor trimite până la data de 15 mai la adresa de e-mail revistalumina47@gmail.com.

Această reuniune ştiinţifică va fi o modalitate prielnică de a cinsti memoria lui Mihai Avramescu, o emblematică figură care a lăsat o moştenire durabilă în literatura şi publicistica noastră.

Marina KALKAN

Articolul îl puteți citi în numărul 15 din 13 aprilie