Ecologie

Parteneri și o serie de invitați din Serbia

Parteneri și o serie de invitați din Serbia

Organizarea conferinței regionale, a întâlnirilor de lucru și a schimbului de experiență a actorilor interesați de dezvoltarea colaborărilor cu partenerii internaționali riverani și promovarea comună a arealului Dunării, Moldova Nouă, 30-31 martie 2022

Asociația Euroland Banat Reșița și Universitatea Politehnica Timișoara au organizat, în perioada 30-31 martie 2022, o conferință regională, ateliere comune și schimb de experiență dintre actorii interesați de dezvoltarea colaborării cu partenerii internaționali riverani (sârbi, croați etc.) și de promovarea comună a arealului Dunării. Derulate la Casa de Cultură Moldova Nouă, întâlnirile fac parte din dintr-o suită de activități specifice din cadrul proiectului DANUrB+, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Transnațional Interreg Danube 2014-2020.
Rețeaua culturală DANUrB+ își propune să contribuie la consolidarea capacității actorilor locali interesați de o cooperare eficientă la nivel local și interregional, cu scopul valorificării patrimoniului Dunării.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 16 din 16 aprilie 2022