În focar / interviu

Pentru al doilea an consecutiv C.N.M.N.R. modernizează învăţământul în limba română

Pentru al doilea an consecutiv C.N.M.N.R. modernizează învăţământul în limba română

În cursul săptămânii trecute a avut loc o acțiune a Consiliului Național al Minorității Naționale Române al cărei obiectiv este modernizarea învățământului în școlile cu predare în limba română. Această acțiune se petrece pentru al doilea an consecutiv. Anul acesta, cu tablă interactivă, laptop și videoproiector au fost dotate 11 școli. Donațiile au fost asigurate printr-un proiect realizat de către Consiliul Național al Minorității Naționale Române în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Şcoala Generală „Frăţie şi Unitate” din Alibunar

Ne bucurăm cu toții de faptul că atât școlile din comuna Alibunar, cât şi celelalte, sunt dotate cu table interactive.
Pe data de 23 noiembrie, aceste şcoli le-au vizitat președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Daniel Magdu, ministrul consilier la Consulatul României de la Vârșeț, Daniel Bala și prof. Rodica Almăjan, președinta Consiliului Executiv și coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române.
La Alibunar au fost întâmpinați de către Olivera Dadić, directoarea Școlii Generale ,,Frăție și unitate”. Dânsa a mulțumit Consiliului Național al Minorității Naționale Române pentru tablele interactive donate care, aşa cum a spus, le vor fi de folos elevilor înscriși la secţiile cu predare în limba română, dar și celor care frecventează școala în limba sârbă. ,,În aceste timpuri, în care digitalizarea este în prim plan, tablele interactive sunt bine-venite. Aceste dispozitive le vor fi de mare folos elevilor numai în situaţia în care cadrele didactice sunt pregătite și au voința ca orele la materia pe care o predau să le facă interesante. Doar așa vom dezvolta învățământul, iar elevii vor fi interesați mai mult de școală”, a declarat Olivera Dadić.
Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, a declarat următoarele: ,,Anul trecut am promis că vom dota încă 11 școli. Iată că ne-am ţinut promisiunea. Învățământul în limba română din Serbia va fi performant și atractiv pentru elevi, dar și pentru părinții care decid să își înscrie copiii clasele cu predare în limba română”.
Consiliul Național al Minorității Naționale Române a reușit să doteze 20 de școli, dintre care una la Kladovo. ,,Prin aceste două proiecte am acoperit aproape 90 la sută din școli. Intenția noastră pentru anul viitor este să venim cu încă un proiect și să donăm astfel de table interactive și instituţiilor din sistemul superior de învățământ în limba română. Acest proiect de modernizare a școlilor din Serbia a fost realizat cu sprijinul statului român, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Le mulțumim pe această cale pentru că ne-au ajutat și anul acesta la fel ca anul trecut și că ne-au aprobat acest proiect a cărui valoare totală este în jur de 19 mii de euro.
După spusele ministrului consilier la Consulatul Român din Vârșeț, Daniel Bala, aflăm că proiectul realizat de C.N.M.N.R. constă în modernizarea învățământului în limba română.
Aceste table interactive sunt foarte importante pentru munca profesorilor și a elevilor, ne spune prof. Rodica Almăjan, președinta Consiliului Executiv și coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române. Doamna profesoară Rodica Almăjan a adăugat: ,,Trebuie să modernizăm învățământul. Doresc să menționez faptul că munca profesorilor este foarte importantă în învățământ.
Am început să ne luptăm pentru învățământul în limba română în mai multe etape. Anul acesta am primit încă 11 table interactive pe care nu le-am dat doar școlilor cu predare în limba română, ci şi celor unde există elevi care frecventează cursurile de limba română cu elemente ale culturii naționale, așa cum sunt, de exemplu, şcolile din Maramorac și din Ovcea. Vom continua cu al treilea proiect cu scopul să procurăm table şi pentru celelalte școli unde se învață limba română cu elemente ale culturii naționale. Doresc să le mulțumesc pe această cale domnilor consuli de la Vârșeț, Gheorghe Dinu, consul general și Daniel Bala, ministru consilier, care astăzi a fost alături de noi. Îmi exprim gratitudinea pentru donația de cărți pe care au făcut-o la Liceul din Vârșeț, iar domnului Bala îi mulțumesc pentru că ne va pune la dispoziție cărți de lectură pe care le vom putea folosi în școlile noastre”.
De la doamna Rodica Almăjan am aflat că se vor face eforturi pentru ca elevii care se vor înscrie la școală în limba română să primească burse. Vor fi încercări ca în acest demers să fie implicată și România, iar dacă nu se va reuși Consiliul Național al Minorității Naționale Române va aloca din bugetul său fonduri pentru aceste burse. Obiectivul este creșterea numărului de elevi care vor frecventa cursurile în limba română.
Din ce cauză este folosirea tablei interactive importantă ne spune profesorul Marcel Mengher: ,,Aceste table sunt importante deoarece schimbă ambianţa de lucru şi face ca orele să fie dinamice şi captivante pentru elevi. Tablele sunt dotate cu un sistem profesional interactiv de tip touch, care este prevăzut pentru mediul educațional sau cel de afaceri.”
De la prof. Marian Popa, secretar al Orchestrei de Muzică Populară a C.N.M.N.R, aflăm că donația de table interactive este importantă deoarece digitalizează învățământul. ,,Până în prezent am lucrat cu elevii după metodele vechi. Ei nu au avut ocazia să vadă cum se lucrează în alte școli în care deja există astfel de table. Copiii știu deja multe despre calculatoare, aşa că se vor adapta cu uşurinţă, mai ales că datorită acestor table interactive ei vor putea să își prezinte lecțiile în formă digitalizată”.

Şcoala Generală „Dositej Obradović” despărţământul din Sân-Ianăş

Sava Divljakov, directorul Școlii Generale ,,Dositej Obradović” din Plandiște, respectiv din Sân-Ianăş, a adresat cuvinte de bun venit şi a salutat prezența ministrului consilier la Consulatul General al României de la Vârșeț, Daniel Bala, a președintelui Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Daniel Magdu, a președintelui comunei Plandiște, a colegilor de la școala din Sân-Ianăș, precum și a reprezentanţilor mass-mediei. Sava Divljakov a vorbit despre importanţa donaţiei: ,,Această tablă interactivă pe care astăzi am primit-o va avea o mare însemnătate la ore şi la cursurile de predare, pentru că ţine de digitalizare. Elevii vor înțelege mult mai mult din ceea ce li se va preda la oră și, totodată, vor învăța mai mult”.


Adriana PETROI

Şcoala Generală „Frăţie şi Unitate” despărţământul din Seleuş

Marți, 23 noiembrie, reprezentanții Consiliului Național al Minorității Naționale Române în frunte cu președintele Daniel Magdu și cu Excelența Sa Daniel Bala, ministrul consilier la Consulatul General al României de la Vârșeț, au înmânat echipamentul tehnic la şcoala din Seleuş.
Cu acest prilej, directoarea Violeta Baba a declarat: ,,Această donație are o mare însemnătate pentru școala din Seleuș. Am primit o tablă interactivă, un proiector și un laptop care ne facilitează munca. Orele vor fi mai atractive pentru elevi. Mulțumesc Consiliului Național al Minorității Române pentru această donație. Sperăm ca în viitor să modernizăm mai mult învățământul la unitatea școlară din Seleuș”.
Dr. Ion Baba, membru al Consiliului Comunității Locale, a afirmat: ,,Această donație este deosebită. Cu o astfel de tablă interactivă totul va fi mai ușor pentru elevi. În numele satului și în numele Consiliului, mulțumesc pentru această donație atât Consiliului Național, cât și Consulatului General al României de la Vârșeț”.
Excelența Sa Daniel Bala a declarat următorele: ,,Această donație va fi un început și este de dorit să continuăm să oferim material didactic. Este o posibilitate pentru ca mai mulți elevi să utilizeze tehnica modernă, să-i ajutăm să își cunoască mai ușor drumul în viață adaptat condițiilor epocii actuale în care informatizarea şi digitalizarea reprezintă un aspect absolut necesar pentru noi. Este foarte bine că încă din băncile școlii tânăra generație de la școala generală din Seleuș are acces la tehnica modernă, o utilizează și parcurge un proces educațional adecvat, util în dezvoltarea personală”.


Silvia MĂRGAN

Şcoala Generală „2 Octombrie” din Nicolinţ

Marţi, 23 noiembrie, Şcoala Generală ,,2 Octombrie” din Nicolinţ a primit o donaţie de dispozitive din partea Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia.
În numele colectivului şi a elevilor, doamna directoare Mărioara Đurić a adresat mulţumiri Consiliului Naţional şi Consulatului General al României de la Vârşeţ.
Despre importanţa acestei donaţii a vorbit prof. Rodica Almăjan, preşedinta Consiliului Executiv şi coordonatoarea Departamentului pentru Învăţământ al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia: ,,Este foarte importantă această tablă interactivă care ajută la percepţia noilor informaţii la toate obiectele predate în şcoală. Doresc să mulţumesc pe această cale doamnei directoare Mărioara Đurić, care şi-a dat contribuţia în mod deosebit pentru ca această şcoală să primească un nou aspect şi un spaţiu amenajat pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului. De asemenea, mulţumirile mele se îndreaptă şi către întregul colectiv, din care fac parte şi eu. Colectivul depune efort şi este perseverent în ceea ce priveşte desfăşurarea nestingherită a procesului de învăţământ. Vom continua să procurăm material didactic pentru toate şcolile româneşti, dar şi pentru şcolile unde elevii învaţă opţional limba română. Adresez mulţumiri Consulatului General al României de la Vârşeţ care sprijină activităţile noastre”.
Prof. Andreea Boraci a adresat cuvinte de mulţumire în numele elevilor şi colectivului: ,,Doresc să mulţumesc donatorilor pentru această tablă interactivă, videoproiector şi laptop. Ştim cu toţii că folosim din ce în ce mai mult această tehnică modernă. Cred că ne va folosi în activitatea noastră cu elevii şi că va capta atenţia elevilor. Dorim să mulţumim colegei noastre prof. Rodica Almăjan pentru angajamentul ei în ceea ce priveşte obţinerea acestei donaţii. A luptat şi va lupta pentru ca să avem la dispoziţie un material didactic pe cât se poate de bun”.
Cuvinte de sprijin a adresat şi Marcel Mengher, membru al Consiliului Comunal, responsabil pentru învăţământ în comuna Alibunar: ,,Tablele interactive schimbă cu mult activitatea didactică şi creează un spaţiu captivant pentru elevi.
Pe această cale dorim să adresăm mulţumiri Consiliului Naţional şi Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru sprijinul acordat şi grija pe care o poartă minorităţii române de pe aceste meleaguri”.


Ion MĂRGAN

Şcoala Generală „Olga Petrov Radišić” din Vârşeţ

Pe data de 25 noiembrie, Consiliul Național al Minorități Naționale Române din Serbia a înmânat echipament tehnic de performanță pentru desfășurarea orelor în clasele cu predare în limba română pe teritoriul orașului Vârșeț. La Școala Generală „Olga Petrov Radišić”, Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorități Naționale Române din Serbia, secretarul Tiberiu Ciortan și Marinel Petrică responsabil pentru achiziții publice, s-au întâlnit cu directorul școlii, Marizel Câmpian. Prezenți au fost și Gheorghe Dinu, consul general al României la Vârșeț și Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul României din Vârșeț. Marizel Câmpian, directorul școlii a explicat că tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice. Această tablă interactivă și laptopul primit îi vor ajuta foarte mult și pe profesori și pe elevi. Pe tabla interactivă profesorii își pot pregăti foarte ușor orele, iar elevii vor însuși lecția de predare mai ușor și mai bine. Folosirea acestei table reprezintă viitorul modern și eficient de predare.
Daniel Magdu, președintele Consiliul Național al Minorități Naționale din Serbia a spus că îmbunătățirea calității învățământului pentru toți elevii români, indiferent dacă ei sunt la școlile din sat sau oraș, este scopul primondial al Consiliului Național Român. Fiecare școală românească va fi dotată cu tehnică performantă. Și pe viitor Consiliul Național Român se va strădui să acorde sprijin învățământului, acesta fiind foarte important pentru minoritatea română.
Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul României din Vârșeț a menționat că este foarte încântat și onorat că este prezent la școlile cu predare în limba română, în dubla calitate ca și consul, și ca părinte, pentru că fiica sa frecventează cursurile în limba română la școala din Vârșeț. Această aparatură tehnică care este primită prin proiect, va ridica nivelul de învățământ prin modernizarea orelor de curs. Acum, învățământul va fi mult mai interesant pentru elevi, care sunt interesați de tehnologia modernă și va contribui la rezultate din ce în ce mai bune a elevilor români la diferite concursuri școlare.

Şcoala Generală „Olga Petrov Radišić” despărţământul din Straja

Tot în aceeași zi și școala de la Straja, care se află în cadrul Școlii Generale „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț, a primit echipament tehnic. Școala de la Straja este una dintre puținele școli care de-a lungul timpului a reușit să se mențină, când este vorba despre numărul considerabil de elevi care frecventează cursurile în limba română. De la cadrele didactice am înțeles că elevii abia așteaptă să utilizeze tehnologia modernă. În cadrul școlii există și grădiniță, iar această tehnologie modernă va fi eficientă pentru dezvoltarea vorbirii copiilor preșcolari.

Școala Generală „Coriolan Doban” despărţământul din Voivodinț

Vizita a continuat și la școala din Voivodinț. Cu acest prilej, directorului școlii Mircea Boldovină au fost înmânate în mod oficial tabla interactivă, videoproiectorul și laptopul. Mircea Boldovină, a mulțumit foarte mult în numele cadrelor didactice Consiliului Național Român pentru acest echipament tehnic care va ajuta la desfășurarea orelor în învățământ. El a subliniat că acuma și elevii români de la școala din Voivodinț pot să învețe pe tabla interactivă. Tabla poate fi folosită ca ecran de proiecție, dar elevii pot și scrie pe ea în sistemul touch screen.


Vasilie PETRICĂ

Şcoala Generală „George Coşbuc” din Torac

Vineri, 26 noiembrie, Școala Generală ,,George Coșbuc” din Torac a fost vizitată de domnul Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, domnul Daniel Bala, ministru consilier de la Consulatul General al României de la Vârșeț și doamna prof. Rodica Almăjan, președinta Consiliului Executiv și coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale din Serbia, prezența lor fiind salutată de doamna Norica Rașa, directoarea școlii din Torac.
Președintele C.N.M.N.R. Daniel Magdu, a spus că este foarte bucuros că echipamentele digitale au ajuns în școlile cu elevi români. – Nu ne vom opri aici, ci vom concura și anul viitor pentru instituțiile de învățământ superior în limba română. Pe lângă faptul că am vizitat școlile noastre cu scopul de a înmâna aceste echipamente didactice auxiliare, am avut ocazia să vorbim la fața locului cu profesorii, cu directorii, și mă bucură faptul că în localitățiile mixte avem directori români. Am văzut care sunt necesitățile și lipsurile, unele le putem rezolva singuri, dar pentru unele avem nevoie de sprijinul autoguvernărilor locale cu care am discutat, apoi provinciale, republicane și nu în ultimul rând din România. Acest proiect l-am realizat împreună cu Guvernul Român, cărui îi mulțumesc cu această ocazie pentru sprijinul acordat prin Departamentul Românii de Pretutindeni. Valoarea proiectului a fost în jur de 19.000 de euro. Mă bucur că alături de noi au fost și reprezentanții Consulatului din Vârșeț și a Ambasadei din Belgrad.
Președinta Consiliului Executiv și coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, doamna prof. Rodica Almăjan, a menționat următoarele: „Prin vizita noastră ne-am convins că în școala din Torac sunt foarte bune condițiile de învățat, iar acum vor fi și mai bune. Noi vom încerca să ajutăm și pe viitor cât mai multe școli, vom încerca să introducem și burse pentru elevii care se vor înscrie la școlile cu predare în limba română, cu ajutorul României sau din bugetul Consiliului Național Român. Vom continua să aprovizionăm școlile și cu materiale didactice, cu dicționare și cu tot ce au nevoie copiii noștri”.
La evenimentul din Torac a luat parte și ministru consilier de la Consulatul General al României de la Vârșeț, Daniel Bala, care a menționat cu această ocazie următoarele: – Prin acest proiect, și școala din Torac intră în era digitală. Copiii care învață aici, au posibilitatea să parcurgă procesul de învățământ în manieră modernă, adaptată condițiilor actuale, fapt care îi va face mult mai bine pregătiți pentru viață, și totodată, ei vor parcurge procesul de învățământ într-un mod mult mai atractiv pentru ei.
Norica Rașa, directoarea Ș.G. ,,George Coșbuc” din Torac, și-a exprimat bucuria cu cuvinte alese: – Suntem foarte bucuroși că școala noastră a primit un cadou foarte frumos care va fi de folos copiilor și care va îmbunătăți învățământul la Torac. Din momentul în care s-a montat tabla interactivă, deja am făcut unele încercări și elevii au fost foarte bucuroși. Doresc să salut și să mulțumesc pentru acest frumos gest Consiliul Național Român și Departamentul Românilor de Pretutindeni, care au sprijinit acest proiect, cu gândul de a îmbunătăți modalitatea de învățământ și metodele digitalizate.

Florin RAȘA

Şcoala Generală „Sava Marinković” din Maramorac

Directoarea școlii, Ljiljana Krničan s-a adresat tuturor cu cuvinte alese: „Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la obținerea statutului de instituție de o importanță deosebită pentru educația minorității naționale române după 200 de ani, în mod deosebit, mulțumesc C.N.M.N.R., președintelui comunității locale Maramorac și viceprimarului, și președintelui comitetului de părinți al elevilor.”
Prof. Rodica Almăjan, coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ al C.N.M.N.R., a declarat următoarele: „Nu sunt pentru prima dată în această școală, sunt a doua oară. Pot spune că această școală este o școală minunată. Această școală are o conducere foarte bună, oameni care sunt foarte bine organizați, oameni care întotdeauna doresc să facă tot pentru școala lor, deci este vorba și de doamna directoare și domnul secretar. Pentru că în această școală se învață limba maternă cu elementele culturii naționale, ne-am gândit ca pe lângă școlile, unde se desfășoară învățământul din clasele I-IV sau I-VIII în limba română, să donăm și școlilor care se luptă să păstreze limba română în felul acesta, introducând limba maternă cu elementele culturii naționale. Noi știm foarte bine că numărul elevilor scade tot mai mult, și din păcate în multe localități va rămâne numai limba maternă cu elementele culturii naționale. Din această cauză, Consiliul Național Român și-a propus să ajute aceste școli, să putem să mărim și în alte școli, unde nu există, dar a existat până în prezent limba maternă cu elementele culturii naționale, nu numai prin această donație, vom vedea pe parcurs dacă există posibilitatea să fie aduse din România. Am primit deja o donație prin intermediul Consulatului de la Vârșeț, am făcut o altă listă, unde am cerut pe lângă lecturile școlare și unele cărți concrete. Noi nu putem folosi manualele din România. Este vorba despre materialul ajutător, adică materialul didactic care poate ajuta profesorii la organizarea orelor. Prima dată când am venit în această școala, am observat că sunt niște oameni minunați, au un respect enorm față de noi, întotdeauna s-au adresat Consiliul Național Român, nu numai când au avut nevoie de ajutor, ci și când s-a desfășurat vreo manifestare, chiar au trimis și o scrisoare de mulțumire. Doresc pe această cale să le mulțumesc pentru că au simțit nevoia să se adreseze, dar totodată, și noi îi vom ajuta și pe viitor cu tot ceea ce noi putem. Să nu uităm, în anul 2012, multe școli din partea Consiliului Național Român au fost declarate ca școli care au o mare importanță majoră pentru minoritatea română, una dintre aceste școli este și școala din Maramorac.
Ljiljana Krničan, directoarea Ș.G. „Sava Maksimović” din Maramorac, a declarat următoarele: „Având în vedere că acesta este un mediu cu populație mixtă, elevii noștri vor avea acces la utilizarea mijloacelor moderne de predare, încurajând multicultularitatea și diversitatea. În anul 1821, de la înființare și până în anul 1995, au existat clase cu predare în limba română, iar după aceea limba română s-a învățat ca disciplină opțională, limba română cu elemente ale culturii naționale. Mai mult de o treime din elevii școlii frecventează cursurile în limba română. Doresc pe această cale să mulțumesc, totodată, și în numele colectivului școlii, mulțumim C.N.M.N.R.S pentru cooperarea de succes și sperăm că vom avea și în viitor o cooperare la fel de reușită.”
Prof. Marinica Purici de la Ș.G. „Sava Maksimović” din Maramorac, a relevat: „Această tablă este foarte modernă. Sunt sigură că va fi de mare ajutor și folos elevilor. Cred că vor învăța mult mai ușor limba română, folosind tabla interactivă, va fi și mai interesant pentru elevi. Anul acesta avem 45 de elevi care frecventează orele de limba română. Directoarea Krničan, întotdeauna ne ajută și sprijină ideile noastre.

Școala Generală „Regina Maria” din Ovcea

În această zi de o mare importanță pentru școala din Ovcea, au asistat și Excelența Sa Silvia Davidoiu, Ambasadoarea României la Belgrad, din partea Casei Regale a dinastiei Karađorđević, domnul trimis special Predrag Marković, și din orașul Palilula, secretara pentru Învățământ.
Excelența Sa Silvia Davidoiu – Ambasadoarea României la Belgrad, a spus: „Mă bucur că avem ocazia să asistăm la unul din momentele prin care, prin intermediul C.N.M.N.R. cu sprijinul financiar al Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, putem să facem o donație de table interactive. Este o primă etapă a demersurilor pe care autoritățile române încearcă să le implementeze, să le dea formă, sprijină învățământul în comunitățile din preajma româniei. În Serbia, nu au fost așa de mulți pași până acuma, iar eu sunt foarte optimistă și sper că anul viitor vom asista la mai multe astfel de evenimente și că vom reuși prin aceste donații simbolice să atragem cât mai mulți copii să învețe și limba maternă, limba strămoșilor, pe lângă limba sârbă.”
Daniel Magdu – președintele C.N.M.N.R.S, a relevat următoarele: „Ne aflăm la Ovcea, care este unicul sat de pe raza teritoriului orașului Belgrad. Ne bucură foarte mult că este alături de noi și doamna E.S., Silvia Davidoiu, de asemenea, și din partea Casei Regale a dinastiei Karađorđević, este domnul trimis special Predrag Marković, și din orașul Palilula, este secretara pentru Învățământ. Ovcea este un sat mixt, un sat în care numărul de cetățeni români a scăzut în ultimii ani și este important să menținem numărul elevilor, chiar să fie cât mai mulți care învață limba română. De aceea este importantă modernizarea și în Ovcea, precum și în Maramorac, chiar dacă sunt localități mixte, există un mare entuziasm, există copii care învață limba română și acest lucru ne oferă speranță. Aici, în Ovcea, școala poartă numele de „Regina Maria” care este o persoană istorică importantă și pentru poporul român, dar și pentru poporul sârb. Doresc să menționez că în anul 2020, împreună cu Comuna Palilula, am reușit să introducem pe încă 15 străzi noi numele de personalități români din viața culturală și politică, personalități istorice.
Predrag Marković – trimisul special al Familiei Regale a Serbiei, a spus: „Ceea ce face Ș.G. „Regina Maria” este faptul care leagă poporul sârb de poporul român, pentru că modul în care trăiesc românii în Serbia și sârbii în România determină relațiile dintre cele două țări. Este important ca de astăzi să avem table interactive și doresc să le aibă și alte școli. De asemenea, este important ca acestea să fie folosite de toți copii, de orice naționalitate, ceea ce contribuie la relațiile bune dintre ei. Îmi face o deosebită plăcere că sunt astăzi aici și doresc să felicit C.N.M.N.R.S pentru această acțiune reușită.”


Virginia PUIA