Serbia
31
clear sky

Poeta care ne-a îndatorat să căutăm vibraţiile binelui

Amintirea e firul care uneşte timpurile, depăşind vacuumul dintre cei vii şi cei care s-au mutat cu sufletul într-o altă dimensiune. Scriitorii sunt veşnicii călători dintre lumi care ne transmit creaţia şi existenţa lor prin cuvintele aşternute pe hârtie. Pe măsură ce au păşit pe drumurile pământeşti, au scris cu acele cuvinte care s-au revărsat ca râurile, lăsând urme în sufletele noastre. Poveştile lor, versurile, urmele impresiilor şi ale ficţiunii – tot ce a trăit în ei trăieşte acum în amintirile noastre…Ne amintim de acele imagini care ne-au condus prin peisaje mistice şi emoţii profunde.

Astăzi ne amintim de Eugenia Bălteanu, care ne-a îndatorat să căutăm în continuare vibraţiile binelui şi simfoniile proprii ale desăvârşirii. Eugenia Bălteanu nu există în bucuriile acestei lumi deja de trei ani, dar păşeşte alături de noi toţi cu spiritul şi cu mesajele pe care le-a lăsat în paginile cărţilor sale. Eugenia Bălteanu a fost cunoscută pentru stilul literar unic care i-a reflectat cariera bogată şi spiritul creativ.

Stilul ei poate fi descris ca o combinaţie a poeziei introspective şi a prozei care explorează emoţii profunde, identitatea şi existenţa umană. Iată câteva caracteristici ale stilului Eugeniei Bălteanu: limbajul bogat (Eugenia Bălteanu a folosit limbaj bogat şi stratificat, adesea cu simboluri, metafore şi aliteraţie, conferind muzicalitate şi ritmicitate operelor), profunzimea emoţională (operele ei sunt cunoscute pentru profunzimea emoţională şi capacitatea de a transmite emoţii şi experienţe complexe), imagini puternice (a folosit imagini vizuale şi senzoriale puternice pentru a transmite sentimente şi gânduri, adesea inspirându-se din natură ca sursă a metaforelor şi a simbolurilor), introspecţie şi meditaţie (poezia şi proza ei sunt adesea introspective, chemându-l pe cititor la meditaţie, la o conexiune cu experienţele umane universale), diversitatea tematică (a explorat subiecte diferite, de la dragoste şi pierdere până la probleme sociale şi momente de zi cu zi). Activitatea ei literară rămâne o inspiraţie pentru mulţi iubitori de literatură, iar operele ei ating şi în continuare inimile cititorilor din toată lumea.

Verica PREDA PreVera

Articolul integral îl puteți citi în numărul 26 din 29 iunie