Cultură

Promovarea tradiţiilor şi a valorilor culturale româneşti

Promovarea tradiţiilor şi a valorilor culturale româneşti

La ,,Vara culturală vârşeţeană”, cultura românească a fost aşezată la loc de cinste. În acest sens, în perioada 14-16 iulie, la Căminul Armatei au fost organizate mai multe evenimente. S-au împletit cuvântul scris cu creaţia plastică cu tradiţia exprimată prin portul popular şi cu muzica.

Pe data de 14 iulie,   în cadrul   ,,Verii culturale vârşețene”   la Căminul Armatei a avut loc un eveniment cultural românesc la care au luat parte fanfarele din localitățile cu români și copiii din Coștei. Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Cultură din Vârșeț în colaborare  cu Consiliul Național al Minorității Naționale Române și Casa de Presă şi Editură „Libertatea”.
În faţa   Căminul Armatei,    fanfarele din Voivodinți, Mesici și taraful din Vlaicovăț au interpretat cântece populare româneşti şi l-au întâmpinat pe Ninoslav Jovanović,   secretar de stat la   Ministerul pentru Drepturile Omului,    Minorităților și Dialogul Social.
Însoţit de Marinel Petrică, Davor Stojković și dr. Traian Căcina, distinsul oaspete a vizitat expoziția de port popular românesc din Banat.   În sala Căminului Armatei,   asociațiile femeilor „Valea Teiului” din Coștei, „Brakos” din Alibunar, „Mâinile harnice bănățene” din Petrovasâla, „Bunicuțele” din Uzdin, „Nicolae Bălcescu” din Sân-Ianăș, „La gura de ogăşel” din Mesici, „Proart” din Nicolinț și „Zestrea grebenceană” din Grebenaţ au expus, pe lângă port popular românesc, lucruri antizanale care se păstrează în lăzile de zestre,   dar și bunătăţi gastronomice tradiţionale.  Ninoslav Jovanović a discutat cu doamnele de la asociațiile amintite.
În grădina de vară a Căminului Armatei a avut loc un program cultural la care  au fost prezenți: Ninoslav Jovanović, secretar de stat la  Ministerul pentru Drepturile Omului,  Minorităților și Dialogul Social, dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârşeţ, responsabil pentru cultură, Tiberiu Ciortan, secretar al Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Davor Stojković, directorul Centrului de Cultură din Vârșeț, Marinel Petrică, asistent juridic la Centrul de Cultură, Gheorghe Dinu, consulul României la Vârșeț și Mariana Stratulat, director al CPE „Libertatea”. Moderatori au fost Maribel Popa și dr. Tatiana Petrică.


Davor Stojković,    directorul Centrului de Cultură din Vârșeț,    i-a salutat pe cei prezenți. Dânsul s-a declarat bucuros de faptul   că un număr mare de asociații ale  femeilor au expus port național românesc. Davor Stojković a explicat că dintotdeauna Centrul de Cultură a stat la dispoziţia minorităților care şi-au propus să organizeze    evenimente culturale la această instituţie.
Din partea Consiliului Național Român, secretarul Tiberiu Ciortan a salutat oficialităţile şi a spus că acest organism   va sta şi în viitor    la dispoziţia   tuturor asociațiilor   în vederea implementării proiectelor comune care promovează cultura în localităţile   românești și   care contribuie în mod    nemijlocit la cultivarea diversităţii culturale și a toleranței în Voivodina.  Tiberiu Ciortan i-a felicitat pe toți participanții la program.
Gheorghe Dinu, consulul general al României la Vârşeţ,   a mulțumit minorității române pentru activitatea pe care o desfăşoară și pentru modul în care își păstrează limba și cultura, dar şi oficialităților sârbe,   fie ele locale, provinciale sau republicane,   pentru sprijinul pe care îl acordă minorității române.
Dr. Traian Căcina,    membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț,    responsabil pentru cultură, a spus că anul acesta în cadrul ,,Verii culturale vârșețene” se vor desfășura foarte multe evenimente. Autoguvernarea locală va ajuta pe mai departe toate minoritățile de pe teritoriul orașului.
Ninoslav Jovanović a inaugurat evenimentul şi a spus următoarele: „Mă simt bucuros și onorat pentru   că sunt astăzi la Vârșeț, la un eveniment cultural foarte interesant, unde pot să discut cu românii și să deschid în mod festiv evenimentul dedicat culturii române. Este foarte bine că românii au reprezentat în Consiliul Orașului. Ministerul pentru Drepturile Omului, ale  Minorităților şi Dialogul Social este întotdeauna dispus la dialog. Reprezentanții  consiliilor minorităților naționale ştiu acest lucru. Anul   acesta va avea loc recensământul. Vom susţine consiliile minorităților naționale şi vom desfăşura împreună campanii pentru acest proces, care e deosebit de important pentru minorități”.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 30 din 23 iulie 2022