În focar / interviu

Românii, totuși, au dreptul să știe totul!

Românii, totuși, au dreptul să știe totul!

Pentru ca cineva să pună întrebări despre modul în care a fost gestionată cea mai importantă instituție a minorității române nu trebuie să fie jurnalist, scriitor, activist cultural sau ceva asemănător. Este îndeajuns să aibă experiență și să știe cum ar trebui să funcționeze o instituție.
În calitate de președinte al Consiliului de Administrație al instituției despre care a cărei activitate am pus întrebări, ca cineva care a fost deja în mai multe consilii de administrație, ca cineva care a fost consilier în două mandate, ca cineva care a participat la adoptarea bugetului orașului și al altor instituții și, de ce nu, ca tehnician economist și, nu în ultimul rând, ca român, consider că este foarte important să discutăm despre gestionarea C.P.E. „Libertatea” din Panciova și despre distribuirea a 40 de milioane dinari anual, resurse financiare destinate minorității române pentru informare și activitatea editorială și nimic mai mult. Niciunul dintre noi nu este important individual, dar funcțiile pe care le deținem sunt foarte importante, deoarece așa cum îndeplinim acele funcții așa ne va fi nouă, românilor. Întrebarea nu a adresat-o Marinel Petrică domnului Nicu Ciobanu, numele nu contează. Întrebarea a adresat-o președintele Consiliului de Administrație și un român, unui alt român și anume fostului director al C.P.E. „Libertatea”. E firesc ca un român să pună întrebări unui alt român.


Dar, să le luăm pe rând:

  1. Oricare director al oricărei instituții semnează un contract cu privire la drepturile, obligațiile și responsabilitățile sale cu președintele Consiliului de Administrație. Și d-voastră ați semnat contractul cu președintele Consiliului de Administrație. Directorul nu poate singur nici măcar să-și stabilească perioada de utilizare a concediului anual și să semneze decizia pentru el însuși (acest lucru îl face președintele Consiliului de Administrație), darămite să se angajeze singur și să determine stimulare pentru el însuși. Tot ceea ce ține de drepturile și obligațiile directorului este stabilit și semnat de președintele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație determină în ce măsură directorul va fi angajat în instituție. Acest lucru este în conformitate cu articolul 48 din Legea muncii.

2. Nu este adevărat, așa cum ați afirmat în răspunsul d-voastră, că nimeni dintre angajați nu avea calificări profesionale pentru a scrie proiecte. Permiteți-mi să vă reamintesc: domnul Valentin Mic are un master în management media din 2017 și este absolut specializat în scrierea de proiecte din domeniul mass-media. Nu era nevoie să-l angajați pe domnul Daniel Petrovici, de profesie inginer tehnolog, dacă acesta era motivul pentru care l-ați menționat. Cu toate acestea, nu ați răspuns de ce ați stabilit un salariu lunar pentru domnul Daniel Petrovici cu un coeficient de 6, când sistematizarea prevede un coeficient de 4 pentru funcția respectivă? Încă ne lipsește acest răspuns.

Biografia lui Marinel Petrică
Articolul 48 din Legea muncii

3. Apoi, nu vorbim despre abilitățile personale ale anumitor persoane, ci despre modul de numire a acestora la anumite funcții. În acest caz concret nimeni nu pune la îndoială abilitatea și cunoștințele domnului Mircea Lelea, dar întrebarea este de ce l-ați numit la funcția de redactor-șef al revistei pentru tineret „Tineretea” d-voastră în calitate de director și nu Consiliul de Administrație, de ce fără concurs public și de ce pentru o perioadă nedeterminată și nu pentru o perioadă de 4 ani, așa cum este prevăzut în articolul 16, alineatul 3 din Legea cu privire la informațiile publice și mass-media? La această întrebare la fel am rămas fără răspuns. Cum de ați știut să aplicați Legea când a fost vorba despre numirea redactorului-șef al săptămânalului „Libertatea” și nu ați știut când a fost vorba despre numirea redactorului-șef al revistei pentru tineret „Tinerețea”.

O parte din biografia lui Nicu Ciobanu unde se afirmă că este autorul proiectului

4. În ceea ce privește semnarea contractului referitor la semnarea acordului privind drepturile de autor, vă reamintesc încă o dată că fiecare dintre drepturile, obligațiile sau responsabilitățile d-voastră, în cadrul C.P.E. „Libertatea”, sunt stabilite de către Consiliul de Administrație al instituției și nu de d-voastră.

În biografia d-voastră pe care ați depus-o la Consiliul de Administrație atunci când ați depus cererea pentru concursul public de director, ați scris că sunteți autorul proiectului „Dialogul intercultural – impuls al creației și noilor valori“. Este ușor a trage concluzia că d-voastră ați scris proiectul pentru C.P.E. „Libertatea” din Panciova și v-ați determinat singur onorariul. Credeți că aceasta este moral?

5. În ceea ce privește competențele directorului și ale Consiliului de Administrație, acestea sunt definite foarte precis în Decizia privind C.P.E. „Libertatea” din Panciova, adoptată de Consiliul Național al Minorității Naționale Române încă din anul 2004 și în toate statutele C.P.E. „Libertatea” din Panciova până în acest moment: Consiliul de Administrație oferă instrucțiuni directorului pentru punerea în aplicare a politicii de afaceri articolul 7 alineatul 2, punctul 7), iar directorul execută deciziile Consiliului de Administrație, articolul 9 alineatul 4 punctul 4 din decizie sau articolul 7, paragraful 6, punctul 7) și articolul 11, paragraful 1 punctul 4) din Statutul C.P.E. „Libertatea” din Panciova. Permiteți-mi doar să vă reamintesc că d-voastră ați participat la adoptarea acestor documente care determină ce face directorul și ce face Consiliul de Administrație și de aceea este important ca directorul să nu-și acorde dreptul de a conduce instituția din poziția sa personală, ci în colaborare cu Consiliul de Administrație. Nu îmi acord eu mie competențe care nu-mi aparțin, ci, dimpotrivă, subliniez că d-voastră v-ați depășit autoritatea și ați acționat ca și cum organul de conducere nu ar exista, ci vă întrebați dumneavoastră totul. Cu toate acestea, actele juridice spun altceva.

Din Statutul și Decizia C.P.E. „Libertatea”

6. Referitor la achizițiile publice, nu este adevărat că ați respectat procedura juridică, ci o oarecare procedură personală. Iată și dovadă: în primul rând, nu ați publicat planul de achiziții publice pentru 2020 în termenul legal, dar după avertismentul meu la ședința Consiliului de Administrație, iar planul de achiziții publice pentru anul 2019 nu a fost publicat deloc pe portalul pentru achiziții publice și nici pe site-ul instituției site-ul (Foto 7, publicare de pe portalul achizițiilor publice). Amenda pentru C.P.E. „Libertatea” din Panciova este de la 100.000 până la 1.000.000 dinari conform noii legi sau de la 200.000 până la 1.500.000 conform legii care a fost în vigoare în acel moment. De asemenea, nu ați trimis rapoarte trimestriale Administrației Achizițiilor Publice, nu ați adoptat Regulamentul privind o reglementare mai atentă a procedurilor de achiziții publice în cadrul instituției. Tot în 2018 ați inițiat proceduri de achiziții publice care nu sunt prevăzute în planul de achiziții publice, apoi ați atribuit un contract mai mare decât valoarea estimată a achizițiilor publice și nu ați trimis un raport Administrației Achizițiilor Publice și Instituției de Audit de Stat și multe altele, ceea ce a adus din nou instituția în mare pericol de a plăti o amendă de milioane de dinari.

Prima pagină a Regulamentului privind onorariile

7. Referitor la angajarea persoanelor care sunt deja în pensie, este foarte periculos să declarați că nimeni nu a avut contract, dacă este adevărat ceea ce ați declarat în răspunsul d-voastră, cum ați putut plăti cuiva onorariu sau recompensă pentru munca sa fără contract. Dar nici aceasta nu este adevărat, că nimeni dintre pensionari nu a avut contract. De exemplu, domnul Aurel Bărgan, pensionar, a fost numit la funcția de director adjunct. Pe lângă remunerația pentru muncă a primit și onorariu pentru realizarea contului final. Ați menționat că onorariile pensionarilor au fost stabilite prin negocieri. Întreb încă o dată, de unde dreptul și pe ce bază ați plătit cuiva onorariu sau recompensă pentru muncă fără contract? De unde dreptul să plătiți cuiva onorariu pe baza negocierilor și nu în baza Regulamentului referitor la onorariile de autor, adoptat în 19.07.2018. Cum se face că a fost interzisă angajarea tinerilor și nu erau interdicții pentru angajarea pensionarilor? De ce nu ați făcut cu tinerii contract de stagiari?

Prevederile penale ale Legii privind achizițiile publice

8. Referitor la finanțarea unor manifestări cu caracter românesc, de unde dreptul de a finanța din sursele C.P.E. „Libertatea” menite informării și producției editoriale, unele instituții la libera alegere, chiar dacă C.P.E. „Libertatea” din Panciova nu este înregistrată pentru așa ceva, indiferent dacă sursele sunt din buget sau sunt surse proprii? Încă o dată vă reamintesc că Planul financiar îl adoptă Consiliul de Administrație și că sursele pe care le-ați acordat nu au fost adoptate de Consiliul de Administrație.
Dar, acum să ne ocupăm și de mine, pentru că românii au dreptul să știe tot. Lăsând deoparte aminozitatea personală și jignirile pe care în răspunsul d-voastră le-ați făcut la adresa mea și la adresa fratelui meu, apare întrebarea cum explicați faptul că după pensionarea domnului Radomir Munćan îl numiți pe fratele meu Vasilie Petrică redactor al paginii Vârșeț și îi dați prioritate față de ziarista cu activitate îndelungată Mariana Stratulat? Pe atunci, el, ca începător, a fost capabil chiar de a redacta o pagină? Vasilie Petrică lucrează de șapte ani la C.P.E. „Libertatea” din Panciova. A participat la mai multe seminare cu caracter educațional în România. Împreună cu Mircea Lelea și cu Liviu Bulic a reprezentat C.P.E. „Libertatea” din Panciova la reuniunea jurnaliștilor din afara României, la București, în anul 2019, în Parlamentul României.
La propunerea d-voastră, a fost reprezentantul jurnaliștilor români din Serbia, iar acum, când ne dorim ca toată lumea să afle ce tot s-a făcut în C.P.E. „Libertatea”, acel Vasilie Petrică nu mai este bun. Dacă lăsăm deoparte insulta făcută la adresa persoanei mele și a persoanei fratelui meu (pentru că veți avea ocazia să oferiți mai multe explicații despre aceasta instanțelor judecătorești competente), menționez că d-voastră l-ați angajat pe Vasilie Petrică pe o perioadă de doi ani, iar înainte de acesta a lucrat fără niciun contract și fără recompensă adecvată pregătirii sale profesionale, cu mult sub salariu mediu minim pe economie. Acum are contract de muncă pe perioadă determinată până la revenirea doamnei Mariana Stratulat de la funcția de director. Aceasta a fost necesar deoarece prin numirea doamnei Mariana Stratulat la funcția de director, orașul Vârșeț și 11 sate românești au rămas neacoperite de ziariști, pentru că în Vârșeț doar Mariana Stratulat a avut contract de muncă.

Contractul lui Vasilie Petrică
Contract cu Aurel Brăgean


Domnule Nicu Ciobanu, încă o dată, ca român, Vă rog să ne elucidați unele lucruri care nu ne sunt destul de clare și încă o dată Vă rog să participăm împreună în direct într-o emisiune la RTV Voivodina, Redacția în limba română. Conform informațiilor pe care le am, ați refuzat să participăm împreună la Radio Voivodina, Redacția programului în limba română, să stăm față în față și să dăm răspunsuri, pentru că


ROMÂNII, TOTUȘI, AU DREPTUL SĂ ȘTIE TOTUL!

Marinel PETRICĂ

Articolul îl puteți citi în numărul 14 din 3 aprilie 2021