Spiritualitate

,,Rugaţi-vă neîncetat!”

,,Rugaţi-vă neîncetat!”

Dicţionarul spune că rugăciunea ,,este actul esenţial, fundamental al vieţii religioase, este mijlocul de a ne pune în legătură directă cu Dumnezeu, prin înălţarea gândului, a inimii, a voinţei noastre spre El”. Ea este definită de Părinţii Bisericii drept ,,convorbire cu DUMNEZEU”, iar rugăciunea ,,Tatăl Nostru” este cea mai importantă rugăciune creştină, fiind rostită de însuşi Hristos Mântuitorul. ( Matei VI, 9-13)

Conform învățăturii noastre, rugăciunea poate fi de laudă ( de slăvire ), de cerere şi de mulţumire. Viaţa de zi cu zi, cu toate greutăţile ei, ne face însă să folosim mai mult rugăciunea de cerere. Tocmai de aceea vreau să vă provoc cu întrebarea: cum ne rugăm şi ce cerem astăzi? Să nu uităm că Mântuitorul Iisus Hristos însuşi ne-a atras atenția, atunci când a spus ucenicilor: ,,Nu ştiţi ce cereţi!”, răspunzând astfel unor cereri greşite ale ucenicilor Săi. ( Matei XX, 22) Ce constatăm ? Că nici noi nu prea ştim ce să cerem. Întâlnim situaţii ce nu sunt conforme cu învăţătura creştină și nu știm cum să ne manifestăm. Sunt oameni ce se roagă lui Dumnezeu să le dea noroc, deşi termenul implică neapărat soarta, ursita, întâmplarea favorabilă într-o anumită situaţie. În situația asta, dacă reduc la absurd, un hoţ poate să se roage lui Dumnezeu să-i dea noroc să poată fura. Absurd ! Sunt unii creştini ce trăiesc necununaţi, deci în desfrâu, dar care se roagă lui Dumnezeu să-i ajute să treacă peste neînţelegerile ce apar în concubinajul lor. Adică cer ca Dumnezeu să binecuvânteze şi să întărească o legătură păcătoasă. Din nou, absurd ! Dumnezeu este Binele şi Dreptatea absolută şi nu se poate nega pe El Însuşi sau principiile Sale. Majoritatea cerem de la Dumnezeu numai foloase materiale. Am citit odată o rugăciune, în care Creatorul era asemuit cu un robinet din care se cerea să curgă bani. Absurd ! Sunt creştini ce cred că Dumnezeu trebuie să împlinească orice cerere. Am întâlnit situaţia lipsită de logică ( dacă nu ar fi necreştină şi inumană ) când un creştin se ruga pentru ca un semen de-al său să dea de greutăţi și să pățească tot ce e mai rău, pentru ca el să-şi poată rezolva o situaţie ce ținea de bunăstarea materială. Adică voia ca Dumnezeu să-l ajute ,,să treacă peste cadavre” ca să-şi îndeplinească visele de mărire. O adevărată nebunie! Şi mai sunt cererile din rugăciunile pentru casă şi pentru toate cele din cuprinsul casei: lucruri sau animale. Şi aici întâlnim situaţii de-a dreptul jenante, şi care nu pot fi scrise. Molitfelnicul ortodox cuprinde o mulţime de rugăciuni pentru nevoile personale ale creştinului, dar nici una nu este absurdă. Astfel, sunt rugăciuni de la punerea temeliei unei case şi până la situaţia în care casa este supărată de duhuri rele, de farmece sau descântece, rugăciuni pentru sfinţirea fântânilor, rugăciuni pentru situaţia în care se îmbolnăvesc animalele sau se strică recolta, sau slujbe pentru binecuvântarea muncilor agricole.

Pr. Petru BERBENTIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 34 din 21 august 2021