În focar / interviu

Se majorează bugetul consiliilor naționale

Se majorează bugetul consiliilor naționale

Ministerul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților și Dialogul Social a organizat, pe 22 februarie, la Palatul Serbiei, o recepție la care au luat parte reprezentanții tuturor consiliilor naționale ale minorităților naționale. Cu această ocazie, s-au întâlnit preşedinţii nou-aleși ai consiliilor naționale ale minorităților naționale și ai consiliilor executive ale consiliilor naționale ale minorităților naționale.

Ministrul pentru drepturile omului și ale minorităților și dialogul social, Tomislav Žigmanov, i-a salutat pe reprezentanții consiliilor naționale ale minorităților naționale şi le-a urat bun-venit. „Aceasta este a doua casă pentru voi. Ușa va rămâne deschisă pentru fiecare inițiativă din partea voastră, pentru fiecare propunere și obiecție. Vă percepem ca organisme reprezentative legitime ale minorităţilor naţionale instituite în baza legii, organisme care au dreptul de autoguvernare în ceea ce privește drepturile minorităților – cultură, învățământ, informare și uzul oficial al limbii și grafiei. Rolul vostru în exercitarea acelor drepturi trebuie să fie activ, iar nouă, celor din administrația de stat, ne rămâne să asigurăm toate condiţiile pentru ca acestea să se realizeze în întregime și în toate domeniile administraţiei publice”, a declarat Žigmanov.

El a anunțat că după zece ani ministerul pe care-l reprezintă a reușit să majoreze cu aproximativ 17% bugetul Republicii Serbia alocat pentru funcționarea consiliilor naționale ale minorităților naționale. Conform estimărilor sale, acesta nu este rezultatul final, având în vedere că ministerul amintit, după o analiză cuprinzătoare, se va strădui să îmbunătățească acest aspect important al activităţii consiliilor naționale.

Secretarul de stat prof. dr. Rejhan Kurtović a subliniat că ministerul este conștient de provocările cu care se confruntă minoritățile naționale, precum și de faptul că este nevoie de acțiune și cooperare. „Ministerul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților și Dialogul Social dorește să ofere colaborare și relații de parteneriat. Doar cu forțe comune şi eforturi sincronizate putem răspunde tuturor problemelor care ne sunt în față, dar și nevoilor societății și ale minorităților naționale. Suntem conștienți și de faptul că există un șir de probleme deschise cu care se confruntă diferite minorități naționale. Trebuie să identificăm împreună acele probleme și să le analizăm, iar apoi să acţionăm”, a declarat Kurtović.

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 61 din 4 martie