Spiritualitate/Ecumenism

Sfânta Împărtăşanie – Câteva reguli necesare

Sfânta Împărtăşanie – Câteva reguli necesare

Pentru că în curând începe Postul NAȘTERII DOMNULUI (15 noiembrie) şi pentru că foarte mulţi credincioşi vor să se spovedească şi să se împărtăşească, voi oferi astăzi, câteva informaţii şi îndrumări referitoare la aspectele practice ale desfăşurării Sfintei Taine a Euharistiei, adică a Împărtăşaniei.

În primul rând, orice creştin trebuie să ştie că pregătirea pentru primirea Sfântului Trup şi Scumpului Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos, este o pregătire trupească, dar şi sufletească. În Biserica Ortodoxă această pregătire constă din:

 • spovedanie (mărturisirea pacatelor), fără de care nimeni nu se poate împărtăşi. După învăţătura bisericii, doar copiii până la vârsta de şapte ani sunt scutiţi de spovedanie;
 • împăcarea cu toţi. Trebuie să nu fi certat cu nimeni şi să nu ai nimic împotriva nimănui.
 • înfrânarea de la orice poftă trupească cel puţin cu câteva zile înainte;
 • abţinerea de la mâncare şi băutură în ziua cuminecării. Celor bolnavi pe moarte li se poate da Sfânta Împărtăşanie chiar dacă au mâncat ceva.
 • citirea rugăciunilor pentru împărtăşire, chiar dacă le citeşte și preotul în biserică, înainte de împărtăşire.
  Referitor la momentul şi la modalitatea de împărtăşire a mirenilor (credincioşilor), trebuie să spun că mirenii primesc Împărtăşania în faţa uşilor împărăteşti, după ce se împărtăşesc preoții în Sfântul Altar. Momentul este anunţat prin cuvintele: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”.
  Şi aici există o ordine stabilită de Sfinţii Părinţi, care spun că se împărtăşesc mai întâi slujitorii bisericeşti inferiori, adică ipodiaconii, citeţii sau cântăreţii, apoi călugării ce nu sunt clerici şi în fine credincioşii de rând. Fiecare se apropie cu cuviinţă şi cu evlavie, în linişte şi bună rânduială, având o lumânare aprinsă în mână. Pentru raţiuni practice şi pentru a nu crea posibilitatea unor incidente neplăcute, e bine ca lumânarea să fie ţinută cu mare grijă sau să fie stinsă înainte de a primi efectiv Sfânta Împărtăşanie.
  Tradiţia şi bunul simţ spune că mai întâi vin la Împărtășanie barbaţii, cei mai bătrâni şi apoi ceilalţi, după care vin femeile şi la urmă copiii.
  Privind din nou aspectul practic al problemei, cred că e bine să fie aduşi la împărtăşanie mai întâi copiii, pentru că ei sunt nerăbdători şi pot fi supravegheaţi mai bine de cei ce sunt în spatele lor.
  Înainte de a-i împărtăşi pe cei ce s-au spovedint, preotul citeşte cu voce tare rugăciunile rânduite: ,,Cred, Doamne, şi mărturisesc…”, ,,Cinei Tale celei de taină…” şi ,,Nu spre judecată sau spre osândă…”. De altfel, aceste rugăciuni le citesc şi clericii în Sfântul Altar, înainte de a se împărtăşi.

Pr. Petru Berbentia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 13 noiembrie 2021