Reflecţii

Simpozionul Internaţional ,,75 de ani ai revistei de literatură, artă şi cultură transfrontalieră «Lumina»”: o reuşită organizatorică şi un eveniment de nivel înalt

Simpozionul Internaţional ,,75 de ani ai revistei de literatură, artă şi cultură transfrontalieră «Lumina»”:  o reuşită organizatorică şi  un eveniment de nivel înalt

Simpozionul Internaţional ,,75 de ani ai revistei de literatură, artă şi cultură transfontalieră «Lumina»”, care s-a desfășurat pe data de 10 august la hotelul ,,Villa Breg” din Vârșeț, a reunit scriitori, jurnaliști, critici literari, profesori și artiști. Ei au vorbit despre revista ,,Lumina” din diverse aspecte, însă discuțiile s-au extins și asupra altor domenii: arta plastică, pictură ş.a., ,,Lumina” confirmându-și astfel, încă o dată, caracterul său multidisciplinar.
La simpozion au fost depuse 25 de lucrări. Participanții prezenți au prezentat doar rezumatele, dar nu înainte ca simpozionul să fie deschis în mod oficial. În acest sens, prof. drd. Mărioara Sfera, redactor responsabil al revistei ,,Lumina”, a subliniat printre altele: ,,«Lumina», revistă de literatură, artă și cultură transfrontalieră în adevăratul sens al cuvântului, aniversează anul acesta 75 de ani. Aș zice că nu e deloc puțin. Este o viață de om. Aseară, la serata muzical-poetică, am spus că «Lumina» suntem noi toți. «Lumina» nu este un redactor. «Lumina» nu este un director al Casei de Presă și Editură «Libertatea», «Lumina» nu este un colaborator, nu este un cititor, ci noi toți”.


Pentru că într-adevăr 75 de ani este o viață de om, ,,Lumina” a trecut de-a lungul anilor prin multe schimbări, un fapt pe care l-a reflectat semnul de carte tipărit cu ocazia jubileului. După cum a spus prof. drd. Mărioara Sfera, pe acest semn de carte sunt redate copertele câtorva numere de ,,Lumina” din ani diferiți, începând din anul 1948. Sunt numere reprezentative pentru schimbările prin care a trecut revista. La fel, prof. drd. Mărioara Sfera s-a oprit asupra celui mai nou număr al revistei ,,Lumina”, pe ale cărui coperte sunt portrele lui Vasko Popa și Radu Flora. De la nașterea ambilor scriitori se împlinesc anul acesta 100 de ani, dar, mai mult decât atât, ambii au participat la înființarea revistei ,,Lumina”, fiind în anumite perioade şi redactorii responsabili ai acesteia.
După cum a spus Mariana Stratulat, director al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, ,, «Lumina» a depășit demult frontierele țării noastre. ,,Vreau să aduc mulțumiri și omagiu redactorilor care nu mai sunt printre noi și să le mulțumesc redactorilor care până în urmă cu câțiva ani au redactat revista «Lumina» pentru munca depusă pe parcursul anilor. Revista «Lumina», așa cum este și firesc, a trecut prin mai multe schimbări. Vremurile și preferințele se schimbă, dar de 75 de ani «Lumina» nu încetează să ne lumineze. A fost ca o victorie asupra întunericului şi și-a întins razele de lumină către toți iubitorii de literatură, artă și cultură”, a completat Mariana Stratulat.
S-a adresat și Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României de la Vârșeț, cu laude și aprecieri pozitive la adresa revistei ,,Lumina”: ,,Această publicație a reprezentat un reper pentru viața literară și cultura comunității românești de aici, din Voivodina. În decursul anilor foarte mulți scriitori apreciați, români din întreaga lume, au trimis spre publicare creațiile lor care s-au găsit apoi în paginile Luminii. Este un fapt remarcabil. Impresionează și aspectul grafic al revistei «Lumina» , a spus, printre altele, Daniel Bala.
Valentin Mic, director adjunct al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, s-a declarat bucuros pentru că este parte din ,,Lumina” și din jubileul intelectualității românești din Serbia. Totuși, așa cum a spus Valentin Mic, ,,revista poartă pecetea transfrontalieră, fiind a intelectualilor de pretutindeni”.
Prof. univ. dr. Virginia Popović de la Departamentul de Limba și Literatura Română al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Novi Sad, a deschis prima secțiune a simpozionului, prezentând rezumatul lucrării ,,Revista «Lumina», creatoare şi promotoare a culturii româneşti din Voivodina”. Tot cu o lucrare despre revista care și-a aniversat jubileu a participat și conf. univ. dr. Brândușa Juica de la Facultatea de Învățători din Belgrad, Departamentul din Vârșeț (,,Revista Lumina – imagine, tradiţie, simbol”). ,,Lumina”, așa cum bine știm, a promovat dintotdeauna literatura noastră, iar în acest context se încadrează lucrările prezentate de prof. dr. Florian Copcea, cercetător știintific la Centrul Academic „Mihai Eminescu” din Republica Moldova, critic literar şi preşedinte al Fundației Culturale ,,Lumina” (,,Literatura română contemporană din Voivodina: afirmare, etape, paradigme”) și Mariana Stratulat, poetă, prozatoare, jurnalistă şi director al Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea” din Panciova (,,Aspecte ale copilăriei în opera Eugeniei Bălteanu).
Dr. Liubiţa Raichici din Reşiţa, care a depus lucrarea ,,Vasko Popa – o frontieră poetică”, a explicat, printre altele, ce anume a determinat-o să scrie o teză de doctorat despre Vasko Popa. Mariana Stratulat a citit rezumatul lucrării subsemnatei (,,Vasko Popa în poeziile altor poeţi”).

Marina KALAN

integral îl puteți citi în numărul 34 din 20 august