Spiritualitate

Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Ovcea

Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Ovcea

Există o biserică ortodoxă românească situată în satul Ovcea (alternativ Ofcea) din comuna Palilula a orașului Belgrad, care a fost construită în perioada interbelică, după proiectului arhitectului Radivoje Predić, nepotul de frate a macedoromânului Uros Predić, în spiritul arhitecturii sârbo-bizantine.

Ea aparține canonic Episcopiei Daciei Felix a Bisericii Ortodoxe Române și se află pe lista monumentelor culturale de importanță mare ale Republicii Serbia (ID nr. SK 1957).

Prima biserică

Comunitatea ortodoxă din Ovcea a fost formată din români transilvăneni care au fost strămutați de autoritățile austriece după înăbușirea Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan pe malul stâng al Dunării, vizavi de capitala sârbă Belgrad și în apropierea orașului Panciova. Sătenii ovceni au construit prin anii 1790 sau 1791 (după alte surse prin 1809 sau în 1817), o bisericuță din pământ bătut, cu opt ferestre și două uși, care a fost inițial acoperită cu stuf și mai apoi cu șindrilă. Lăcașul de cult era înzestrat cu trei clopote care aveau următoarele greutăți: 320 kg, 120 kg și 40 kg.
Bisericuța, care avea lungimea de 10 stânjeni și lățimea de 4 stânjeni, a fost sfințită în anul 1829 de către Protopopul Panciovei, Constantin Arsenovici (probabil aromân). Din cauza Dunării, inundaţiile au fost dese, iar biserica a suferit avarii și a necesitat lucrări frecvente de reparații.

Actuala biserică

În decursul timpului bisericuța a devenit neîncăpătoare pentru credincioșii ovceni, care în mai multe rânduri au propus, în ședințele comitetului parohial, zidirea unei biserici noi. În cele din urmă, Comitetul și Sinodul Parohial au hotărât pe 14 iulie 1929, să construiască o nouă biserică, iar la 31 iulie 1929, Consistoriul Diecezan al Episcopiei Caransebeșului, a aprobat anunțarea licitației publice pentru construirea unei biserici după proiectul arhitectului Radivoje Predić din Panciova. Licitația publică pentru zidirea bisericii noi a fost organizată la Belgrad, pe 3 septembrie 1930, în baza aprobării Ministerului Construcțiilor.

Pompilju Sfera

Biografie: Dakle vi ste taj Uros Predic, Zrenjanin 2017

Articolul integral îl puteți citi în numărul 22 din 28 mai 2022