Spiritualitate

Duminica Floriilor

Duminica Floriilor

,,Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia ce vine a părintelui nostru David! Osana întru cei de sus!”

Intrarea Domnului Hristos în Ierusalim nu a fost o intrare anunţată triumfalist, cum sunt anunțate vizitele liderilor din istoria lumii de azi şi dintotdeauna. El a mers la templul din Ierusalim așa cum obişnuia să meargă cu ucenicii Săi, să înveţe poporul, doar că de data aceasta a mers pe ,,mânzul unei asine”, căci venise ceasul împlinirii prorociilor mesianice. Şi mă gândesc la cuvintele biblice: ,,Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci, iată, Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei” (Zaharia 9, 9). Venea smerit, pentru că smerenia este cheia mântuirii.
Mulţimile de evrei din Ţara Sfântă, dar şi din toate părțile pe unde au emigrat de-a lungul existenței lor, veniseră la Ierusalim să sărbătorească Paştile, și să-și amintească de ieşirea din robia egipteană. Şi tocmai în acele zile, adevăratul Miel Sfânt, trimis de Dumnezeu, S-a oferit de bunăvoie spre Jertfă, pentru răscumpărarea lor de sub moartea păcatelor.

În mulţime erau oameni de tot felul! Aş zice: ca şi astăzi! Unii de bună-credinţă. Lor însă li s-au alăturat cărturarii vremii şi fariseii, care au zis: ,,Vedeţi, că nimic nu foloseşte! Iată, lumea s-a dus după El” (Ioan 12, 19). În acelaşi timp fariseii, văzând cum ucenicii cântă împreună cu mulţimile, I-au zis: ,,Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii! Şi El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga” (Luca 19, 39). Aşa, prin ei s-a împlinit propovăduirea cuvintelor Evangheliei lui Hristos, până la marginile lumii. În cererea fariseilor de a-şi certa Domnul ucenicii se vede invidia marilor conducători religioşi ai vremii, din cauza popularităţii şi a cuceririi mulţimilor şi trecerea lor de partea Mântuitorului.

Pr. Petru BERBENTIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 65 din 8 aprilie