Serbia
34
clear sky

Ioan Murgu, descendent al cunoscutei familii de preoţi şi învăţători

După plecarea Preotului Ioan Stroca, devine administrator al Parohiei Ortodoxe Române din Panciova (20 noiembrie 1916). A fost membru al Consiliului Eparhial din Caransebeş. După o viaţă plină de realizări deosebite, fiind mereu în slujba bisericii şi a poporului, Protopopul Trifon Miclea trece la cele veşnice pe 26 august 1921 la Panciova.

A fost înmormântat la cimitirul din Panciova, evenimentul fiind imortalizat în amintirile profesorului Constantin Rudnean, originar din Satu Nou, pe atunci elev la Panciova în clasa a cincea de liceu. Iată un fragment din amintirile istoricului Constantin Rudnean: „În cimitirul din oraşul Panciova, orice Român de bine, va găsi o cruce umilă cu numele mult regretatului Protopop Trifon Miclea.

Ea e simbolul unei vieţi ideale – ea e o stea călăuzitoare tuturor Românilor dornici de muncă şi abnegaţie… În această clipă când scriu aceste şire, simt firul unei amintiri duioase, eu am fost purtătorul crucii până la cimitir – aşa după cum el a voit, un elev Român în oraşul sârbesc Panciova a purtat crucea celui mai falnic dintre apărătorii românismului… Am înscris adânc în sufletul meu această zi de doliu, şi ea va fi scrisă şi-n analele vieţii româneşti… vom pomeni totdeauna cu pietate numele lui «Taica Prota Miclea» şi vom păstra neştearsă amintirea lui… generaţii de-a rândul la crucea lui vor putea învăţa multe, iar noi cei ce l-am iubit şi înţeles, ne rugăm Tatălui ceresc pentru liniştea sufletului său…!” În Anul Domnului 2012 am căutat în cimitirul din Panciova crucea Protopopului Miclea, pe care o aminteşte Constantin Rudnean, dar fără succes.

Dr. Mircea MĂRAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 22 din 3 iunie