Serbia
30
clear sky

Tradiție ce dăinuie de un secol și jumătate

Pentru corul Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou o mare sărbătoare a fost data de 22 august, când a aniversat 150 de ani de la înfiinţare. S-au împletit în acea zi credința și tradiția.

Momentul solemn propriu-zis a început odată cu sosirea Preasfințitului Părinte Dr. Daniil Stoenescu, Episcop al Daciei Felix, care a luat parte la liturghia săvârșită de soborul de preoți care l-au întâmpinat. Preasfințitul Părinte a fost așteptat și de fanfara S.C.A. ,,Cultura” condusă de prof. Alexandru Frianț și de fanfara ,,Tineretu” al cărei conducător este Sașa Mandreș, precum și de corul Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou care, dirijat de Sebastian Bogdan, a interpretat câteva cântece. Copiii Radu Mihailov și Natalia Frianț, îmbrăcați în port tradițional, i-au oferit flori.


Evenimentul a reunit fețe bisericești, reprezentanți din partea C.N.M.N.R., Consulatului General al României la Vârşeţ, autorităților orășenești și locale și ai mai multor instituții, precum și un număr mare de credincioși.
Înainte de liturghie, cei prezenți au ascultat din nou corul Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou. Liturghia a fost săvârșită de către un sobor de preoți alcătuit din Părintele Traian Brăgean, paroh la Ovcea și Protopop de Belgrad, Părintele Cosmin Baba, paroh la Doloave, Părintele Cristian Popi, paroh la Toracu Mare, Părintele Cristian Băbuț, paroh la Seleuș, Părintele Moise Lința, paroh la Uzdin şi Părintele Steva Urošev din Panciova, în frunte cu Părintele Protopop de Panciova Gheorghe Ianeș, paroh la Satu Nou. Răspunsurile le-a dat corul Bisericii Ortodoxe Române din Toracul Mare. Liturghia a fost   înălțătoare, iar credincioșii au ascultat-o cu multă evlavie.

Ilie Baba prezintă date despre cor

Corul, inima Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou


De unde oare provine cuvântul cor în limba română? Cor în latină înseamnă ,,inimă”– iată punctul de la care și-a început predica Preasfințitul Părinte Dr. Daniil Stoenescu, Episcop al Daciei Felix. ,,Prin urmare, corul este inima unei biserici. Corul este inima unei parohii. Corul este alcătuit din membri creștini-ortodocși care cântă din toată inima spre slava lui Dumnezeu, mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dar și la slujba cununiei adeseori și la slujba înmormântării uneori. De aceea mă gândesc că astăzi aniversăm și împlinim 150 de ani de când bate inima corului Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou”, a spus Preasfințitului Părinte Dr. Daniil Stoenescu şi a afirmat, între altele, că   ,,pomenim mai întâi pe toți membri corului Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou care au adormit întru Domnul”, dar ,,aniversăm, cinstim și pe membri actuali ai corului Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou, binecuvântând biserica, parohia, corul, localitatea și pe d-voastră, pe toți și pe fiecare în parte”.

Prof. dr. Mircea Măran, istoric


Având în vedere că data de 22 august a fost Duminica a 9-a după Pogorârea Duhului Sfânt, Preasfințitului Părinte Dr. Daniil Stoenescu a vorbit în predica sa despre acea zi, despre Apostolul și Evanghelia acelei Duminici. În acest context, a transmis câteva mesaje: ,,Avem nevoie și noi ca să dăm drumul mulțimilor. Avem nevoie și noi ca să dăm drumul grijilor, păcatelor și să căutăm să ne suim și noi pe muntele rugăciunii   lui Iisus Hristos.

Mântuitorul Hristos a petrecut o noapte întreagă în singurătate sus pe munte rugându-se lui Dumnezeu Tatăl cum numai El singur putea să o facă”; ,,Lumea se scufundă din momentul în care nu-L mai are ca țintă pe Iisus Hristos. Omul se scufundă din clipa în care nu mai are țintă și scop al vieții pe Iisus Hristos”; ,,Se întâmplă ca și noi să ne scufundăm în aceste valuri, pentru că nu auzim o veste bună, auzim numai vești și știri rele care ne tulbură, dar credința în Dumnezeu, rugăciunea în singurătate, venirea și frecventarea Bisericii la sfânta dumnezeiasca liturghie, sfânta spovedanie, sfânta împărtășanie și toate celelalte fapte creștinești ne ajută să plutim pe deasupra valurilor”.

Stevan Mihailov primeşte diplomă în numele C.N.M.N.R.


Preasfințitul Părinte Dr. Daniil Stoenescu a făcut următorul îndemn către credincioși: ,,Vă îndemn la credință în Dumnezeu, la rugăciune, vă îndemn la citirea Sfintei Scripturi, a Noului Testament, a Sfintelor Evanghelii. Vă îndemn să vă înălțați sufletele către Dumnezeu și să aveți fiecare grijă de mântuirea sufletului vostru,   căci nu vom merge la Judecata lui Dumnezeu nici cu casele zidite, nici cu pământul cultivat, nici cu banii adunaţi, nici cu utilaje agricole, nici cu maşini. Vom merge la Dumnezeu cu faptele noastre bune sau rele. Dacă cele bune vor fi mai multe decât cele rele, vom fi mântuiți. Dacă cele rele vor fi mai multe decât cele rele, vom fi osândiți”.
Părintele paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou, Gheorghe Ianeș, a mulțumit tututor celor care au răspuns afirmativ la invitația pentru acest eveniment important atât pentru parohie, cât și pentru corul ei. „Mulțumesc corului care a dat jertfă pentru a păstra acest cântec frumos al bisericii noastre. Acest cor, această „inimă” cum a spus Preasfințitul Părinte, nu s-a stins, cum este cazul la multe biserici noastre românești, care nu mai au coruri, ce într-adevăr sunt o frumusețe importantă pentru toate slujbele și evangheliile noastre bisericești”, a afirmat parohul Gheorghe Ianeș.

Pagină realizată de Marina ANCAIȚAN și Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 35 din 28 august 2021